Марри Кейт
Иди через лес, иди через ягоды, сосновые иголки. К радуге на сердце.(с)
Гимн Уэльса был написан в 1856 году Эваном Джеймсом из Понтиприда (слова) и его сыном, Джеймсом (музыка).
Hen Wlad Fy Nhadau (Древняя страна моих отцов)

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mad,
Tros ryddid gollasant eu gwaed.

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad.
Tra mor yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r hen iaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd;
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si
Ei nentydd, afonydd, i mi.

Cytgan

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Cytgan


Land of My Fathers

The land of my fathers is dear unto me,
Old land where the minstrels are honored and free;
Its warring defenders so gallant and brave,
For freedom their life's blood they gave.
Home, home, true am I to home
While seas secure the land so pure
O may the old language endure.
Old land of the mountains, the Eden of bards
Each gorge and each valley a loveliness guards
Through love of my country, charmed voices will be
Its streams, and its rivers, to me.

Refrain

Though foemen have trampled my land 'neath their feet
The language of Cambria still knows no retreat
The muse is not vanquished by traitor's fell hand
Nor silenced the harp of my land.

Refrain

@темы: кельтомания, изыскания в Сети, копилка